vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Vestregionen - et frivillig, strategisk samarbeid

Vestregionen omfatter kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Svelvik, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker, samt Akershus og Buskerud fylkeskommuner. Samarbeidet ble etablert i 1992, og baseres på en felles forståelse av sentrale utfordringer og muligheter. Lederskapet går på omgang, og for tiden er det Bærums ordfører som leder samarbeidsalliansen. Vestregionens sekretariat holder til i Asker kommunes kunnskapssenter, Drammensveien 915, 1383 Asker.

Vestregionen samarbeidet skiller seg fra andre regioner og er unik i norsk sammenheng:
- medlemskommunene ligger i tre ulike fylker; Akershus, Buskerud og Vestfold
- er den største og mest folkerike regionsammenslutningen i Norge med 430 000 innbyggere
- er skapt av kommunene selv som et frivillig, politisk og strategisk samarbeidsallianse.

Klikk her for å se kart med kommunene i Vestregionen. 

Vestregionens framtid

I juni 2018 besluttet generalforsamlingen enstemmig å avvikle samarbeidsalliansen fra og med 1.1.2019. Kommunehelsesamarbeidet videreføres mellom de 26 kommunene som inngår i Vestre Vikens opptaksområde, og arbeidet med Brukerstyrt Personlig assistanse fort...
Les mer

Mål og strategier

Vestregionen skal være en attraktiv, bærekraftig og dynamisk kompetanse- og verdiskapingsregion i Norge og Europa.
Les mer

Organisasjon

Vestregionen er organisert etter kommunelovens § 27 - vertskommunesamarbeid, og er registrert i Brønnøysundsregistrene som et selvstendig rettsobjekt. Bærum kommune er i henhold til avtale av 21. mai 2014 hovedkontorkommune for Vestregionen.
Les mer

Historikk

Vestregionen ble etablert i 1992 som et samarbeid mellom seks kommuner og fylkeskommunene Akershus og Buskerud. Etter to utvidelser, er i dag femten kommuner og to fylkeskommuner med i Vestregionen.
Les mer

Ansatte

Her finner du oversikt over ansatte i Vestregionens sekretariat.
Les mer