vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Nasjonalt program for elektronisk medlingsutveksling

Norsk Helsenett gjennomfører prosjekt Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner, sykehus og fastleger (KomUt) på oppdrag fra Helse og omsorgsdepartementet. Prosjektledelsen er lagt til Vestregionen, og prosjektet omfatter alle kommuner i Vestre Vikens tjenesteområde.

Meldingsutbredelse.
Det er inngått driftsavtaler om elektronisk meldingsutveksling med alle kommuner i Vestre Vikens opptaksområde (26 kommuner). Det foregår elektronisk samhandling mellom kommunene og foretaket på alle nivåer, og innenfor både somatikk og psykisk helse/rus, men fortsatt er det utfordringer knyttet til kommunenes organisering av meldingsmottakene.
 

Kjernejournal
Kjernejournal er en nasjonal løsning som inneholder viktige helseopplysninger, og prosjektet arbeider med å gjøre disse tilgjengelige for både innbygger og helsepersonell. Arbeidet med å forberede implementeringen av kjernejournal startet høsten -16. I kommunene er det legevakt og fastleger som skal ta kjernejournal i bruk i 2017.
 

Velferdsteknologi
KomUt gjennomfører opplæring knyttet til tekniske anbefalinger fra Nasjonalt program for velferdsteknologi. Fram til 2020 skal KomUt bistå kommunene i forhold til kravspesifikasjoner og tjenesteutforming som framkommer av nasjonale anbefalinger. Prosjektleder bidrar også i velferdsteknologi-nettverket som er opprettet i Kommunehelsesamarbeidet.
 

FIA-samhandling
Prosjektleder har tett kontakt med Direktoratet for e-helse i forbindelse med Program for felles infrastruktur (FIA). Arbeidet har hovedsakelig vært rettet mot utvikling av meldingsvalidatorer som skal sikre at meldinger som benyttes i den elektroniske samhandlingen, i tråd med nasjonale standarder.

Her kan du lese mer om KomUT nasjonalt