vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Kommunenes bruk av spesialisthelsetjenester

Vestregionen har i samarbeid med Helse Sørøst, Vestre Viken og Microsoft utviklet en portal som gir oversikt over bruken av spesialisthelsetjenester i den enkelte kommune i Kommunehelsesamarbeidet.

Portalen inneholder data som viser utvikling og variasjon i bruk av tjenester fra spesialisthelsetjenestene.
Du vil kunne sammenligne egen kommunes forbruk med andre komuner. Dataene i portalen hentes fra Norsk pasientregister, Statistisk sentralbyrå og Kommunedata, og omfatter perioden 2013-2016.

Løsningen inneholder foreløpig fire rapporter. Rapporter knyttet til psykisk helsevern og rus, vil bli lastet opp fram mot påske. Hver rapport inneholder 6 - 10 sider. Vi vil oppdatere rapportene ca hver 3. uke.

Portalen prøves ut i Kommunehelsesamarbeidets 26 kommuner i Vestre Vikens opptaksområde i perioden november 2016 til mars 2017. Deretter vil portalen bli gjort tilgjengelig for de øvrige kommunene i Helse Sørøst.

Hvordan komme igang?
Rapportene er tilgjengelige gjennom Microsofts løsningsplattform PowerBI. For å få tilgang til rapportene må du sende en henvendelse til Kari Engen Sørensen. Du vil deretter motta en e-post med en link. Trykk på linken, og opprett en gratis bruker (følg linken Get started Free). Når du har opprettet bruker, så klikker du igjen på linken som er i e-posten du fikk. Logg inn med brukernavn og passord.

Du kan også gå rett inn i den enkelte rapport ved å trykke på lenkene under:
Rapport - Min kommune somatikk
Rapport - Sammenlikning somatikk                             
Rapport - Min kommune reinnleggelser
Rapport - Sammenlikning reinnleggelser
Rapport - Min kommune psykisk helse og rus
Rapport - Sammenlikning psykisk helse og rus

Har du spørsmål eller kommentarer, er det fint om du kontakter Kari Engen Sørensen eller post@vestregionen.no