vestregionen

15 kommuner vest for Oslo
-
A A
+
Eng
Submeny

Vestregionen ble avviklet som formelt samarbeid fra 1.1.2019. Hjemmesiden oppdateres ikke men gir oversikt over aktiviteten frem til avviklingen.

Vestregionen omfattet kommunene Asker, Bærum, Drammen, Hole, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Svelvik, Ringerike, Røyken, Sande, Sigdal, Krødsherad og Øvre Eiker, samt Akershus og Buskerud fylkeskommuner. 

Vestregionen samarbeidet skiller seg fra andre regioner og er unik i norsk sammenheng:
- medlemskommunene ligger i tre ulike fylker; Akershus, Buskerud og Vestfold
- er den største og mest folkerike regionsammenslutningen i Norge med 430 000 innbyggere
- er skapt av kommunene selv som et frivillig, politisk og strategisk samarbeidsallianse.

Klikk her for å se kart med kommunene i Vestregionen. 

Vestregionens framtid

I juni 2018 besluttet generalforsamlingen enstemmig å avvikle samarbeidsalliansen fra og med 1.1.2019. Kommunehelsesamarbeidet videreføres mellom de 26 kommunene som inngår i Vestre Vikens opptaksområde, og arbeidet med Brukerstyrt Personlig assistanse fort...
Les mer

Historikk

Vestregionen ble etablert i 1992 som et samarbeid mellom seks kommuner og fylkeskommunene Akershus og Buskerud. Etter to utvidelser, er i dag femten kommuner og to fylkeskommuner med i Vestregionen.
Les mer